Denominación:

Torre de Figueroa

Localización:

Figueroa (San Miguel)

Concello:

Abegondo

Tipoloxía funcional:

Arquitectura Militar e Defensiva

Usos actuais:

Contexto cultural:

Cronoloxía:

Coordenadas do ben:

UTMX:555618 UTMY:4785865

Torre de Figueroa

Torre de Figueroa